JOSEF PLÁTEK, spol. s r. o.

Přejít na obsah

Historie firmy

Firma Josef Plátek-pila obchod dřevem, vznikla v roce 1898, prodejem parní pily v Turnově majitele Aloise Horáčka, Marii, Josefu a Karlu Plátkovým z Daliměřic a její činnost nebyla až do současnosti přerušena. Vznik pily v Turnově však dle dostupných údajů, i přes nebezpečenství řeky Jizery, spadá do období kolem let 1850, kdy byla postavena p. Karlem Korseltem, kteráž, ač 19. května 1870 požárem téměř zničena byla, opět v omládlé síle vzešla. Znárodněním v roce 1948 musela být převedena pod národní správu. Při uzavření kupní smlouvy v roce 1898, kdy již tři roky pracovala pod novými majiteli, byla již moderně zařízená a její cena dosáhla bezmála 37 tisíc zlatých.

Po roce 1989, bylo nutno uvésti všechna vlastnická práva do rukou těch, jímž zestátněním bylo toto právo upřeno, a tak rozhodnutím vlády, jako jeden z prvních privatizovaných závodů České a Slovenské republiky, byla dne 7. února 1992, na základě Restitučního zákona, vydána dědicům pana Josefa Plátka a byla ustanovena společnost Josef Plátek s.r.o. - pila, obchod dřevem, Koňský trh 205 Turnov. Dle firemní evidence lze dohledat, že za dobu existence závodu, bylo zde vyrobeno cca 650 000 m3 jehličnatého a listnatého řeziva, ve všech druzích výrobků, prkna, fošny, hranoly, hranolky, latě, lišty, specielní radiální řezivo pro letecký průmysl, poměrně značný objem byly dodávky pro truhlářské a nábytkářské závody, ale také dodávky určené na výrobu hudebních nástrojů, dodávky specielně řezaných lubů na výrobu závodních sportovních lodí. Mnoho domů ve městě a okolí má střešní konstrukce, ploty, pergoly a ostatní doplňky z řeziva u nás vyrobeného. K bohatému výrobnímu sortimentu, patří též výroba sušeného řeziva, výroba obkladových a podlažních palubek,výroba profilovaných lišt ,značné množství pilin a paliva, jež jsou v dnešním, ekologicky náročném prostředí, čistým a kvalitním palivem.

V posledním období,jsme v rozsáhlých a složitých transformačních podmínkách nově se uspořádajících a tvořivších se výrobních subjektů, hledali cesty nových obchodních vztahů a vazeb. Stávající situace, kdy vstupem naší republiky do Evropské unie, jsme nastoupily cestu v obchodním zaměření na vývoz, jež dosahuje téměř 80 procent naší produkce. Je pro nás velmi důležité,že jsme po celou dobu existence, umožnili mnoha lidem práci, jako zdroj jejich obživy,jako výsledek dobré lidské práce a umění řemesla tesařského a truhlářského, neboť dřevo je jedním z nejkrásnějších, nejušlechtilejších a nejpotřebnějších přírodních materiálů, jež člověka provází celou jeho životní poutí. Básník Karel Čapek toto napsal o dřevu: Být dřevem je vysoké a skvostné poslání, neboť to znamená být hladký,teplý v barvě,příjemný na hmat,všelijak pruhovaný a žíhaný, lesknout se v pokoji a zrovna mluvit - přičemž polovinu slov dává příroda a polovinu lidská práce ...
Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit  |  Web vyvtvořil DYNWEB